free web page hit counter
Informasi Paling Asik
Sedang memuat....Kumpulan Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Lirik dan Video Terlengkap....

Kumpulan Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Lirik dan Video Terlengkap

Kumpulan Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Lirik dan Video

Kumpulan Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Lirik dan Video. Foto : us.napster.com

PalingAsik.id – Kumpulan Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Lirik dan Video Terlengkap. Indonesia memang sangat terkenal akan keragaman budaya mereka. Beribu-ribu budaya dari berbagai penjuru Nusantara bercampur menjadi satu yaitu Indonesia.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, budaya Indonesia yang khas secara perlahan semakin di tinggalkan khususnya bagi kaum pemuda pemudi yang lebih menyukai budaya barat.

Ya, cukup ironis memang karena secara perlahan budaya kebanggaan kita yang di sukai oleh negeri lain secara perlahan.

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya Indonesia, PalingAsik.id akan mencoba menghidupkan beberapa budaya yang sudah di tinggalkan, salah satunya lagu daerah.

Dan ketika membicarakan lagu daerah, maka Jawa Barat adalah salah satu daerah yang memiliki lagu daerah terbanyak di Indonesia.

Baca Juga : 26 Tempat Wisata di Bandung Paling Asik Dan Eksotis

Dengan suku Sunda yang terkenal akan tata krama yang sangat baik dan nada bicara yang halus, PalingAsik.id setidaknya sudah mengumpulkan 21 lagu daerah dengan lirik lagu pop Sunda beserta videonya.

Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba membahas tentang lirik lagu daerah Jawa Timur. Okee, tak perlu berlama-lama berikut ini adalah 21 lagu daerah Jawa Barat :

Lagu Daerah Jawa Barat

1. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Tokecang

– Tokecang tokecang balaa gendir tosblong
* Angeun kacang angeun kacang sapependil kosong

– Aya listrik di masigit meuni caaang katingalna
* Ayaa istri jangkung alit karangan dina pipina

– Tokecang tokecang balaa gendir tosblong
* Angeun kacang angeunn kacang sapependil kosong


2. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Bubuy Bulan

– Bubuy bulan sangraay bentang
Panon poe ~
Panon poe di sasate

– Unggal bulan
Unggal bulan abdii teang
Unggal poe ~
Unggal poe oge hade

– Situ Ciburuy
lauknaa hese dipancing
Nyeredet hate ~
Ningali ngeplak cainaa

– Duh eta saha
Nu ngalangkung unggal enjing
Nyeredet hate ~
Ningali sorot socanaa


3. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Manuk Dadali

~ Mesat ngapung luhur jauh diawang-awang
Meberkeun jangjangnaa bangun taya karingrang
~ Kukuna ranggoas reujeung pamatuknaa ngeluk
Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwukk

~ Saha anu bisa nyusul kana tandangnaa
Tandang jeung pertentang tayaa bandingannana
~ Dipikagimir dipikaserab ku sasamaa
Taya karempan kasieun leber wawanennaa

Refrain :
~ Manuk dadali manuk panggagahnaa
Perlambang sakti Indonesia Jaya
~ Manuk dadali pangkakoncaranaa
Resep ngahijii rukun sakabehna

~ Hirup sauyunan taraa pahiri-hiri
Silih pikanyaah teu inggis bela patii
~ Manuk dadali ngandung siloka sinatriaa
Keur sakumnaa Bangsa di Nagara Indonesia


4. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Pepeling

> Ha sakabeh para nonoman,
kitu deui para mojangnaa
> Lamun pareng jauh ngumbara,
kade poho kanaa pepeling
> Omat pisan tong pindah paadatan,
suwawonaa ninggalkeun kebangsaan
> Boh pusaka boh budayana,
urang pisan nu ngajungjungnaa


5. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Mojang Priangan

^ Angkat ngagandeuang
Bangun tayaa karingrang
Nganggo sinjang dilamban ~
Mojang Priangaan.

^ Umat imut lucu
Sura seuri nyarii
Larak-lirik keupat ~
Mojang Priangaan

^ Diraksukan kabaya
Nambihan cahayanaa
Dangdosan sederhana ~
Mojang Priangaan 2x

^ Mojang anu donto
Matak sono nu nempo
Mun tepung sono kaa ~
Mojang Priangaan.

^ Gareulis maranis
Di sinjang lalenjang
Éstu surup mun lempang ~
Mojang Priangaan

^Ti gigirna lenggik
Tihareupnna ge sieup
Titukangna ge lenjang ~
Mojang Priangaan

^ Diraksukan kabaya
Nambihan cahayanaa
Dangdosan sederhana ~
Mojang Priangaan 2x

^ Pami emut sok nyari
Matak reuseup ninggalii
Ku rindatna kataji ~
Mojang Priangaan


6. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Bajing Luncat

Bajing luncat, bajing luncat
~ Ka astana aduuh

Abdi lepat narosan
~ Teu ti anggalna

Bajing luncat, bajing luncat
~ Ka astana ieuh

Abdi lepat narosan
~Teu ti anggalna

Ku teu sangka salira bet
~ luas pisan

Teu hawatos
~ Ka nu kesel ngantos ngantos

Api api teu emut kana pasini
~ Pasini pakait ati
duh pakait atii


7. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Sabilulungan

` Sabilulungan Dasar gotong royong
Sabilulungan Sifat silih rojong…
Sabilulungan Genteng ulaah potong
Sabilulungan Persatuan tembong

` Toohaga Roohakaa
Teguh Tangguh perbawa sabilulungan
Saadia Saajiwa…

` Segut singkil ngabasmi pasalingsingan
Sabilulungan hirup sauyunaan
Sabilulungan siliih pikaheman…

` Sabilulungan tulung tinulungaan
Sabilulungan kukuh persatuan
Saantosaa .. Saamaktaa ..

` Teuneung ludeung ngaajaring kawibawaan
Saaihwan Saafaham
Nagri nanjung berekah sabilulungan…


8. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Cing Cangkeling

# Dengkleung dengdek buah kopi raranggeuyan…
Keun anu dewek ulah patii di heureuyan

# Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten…
Plos kaa kolong bapak satar buleneng

# Kleung dengdek buah kopi rarang geuyan
Keun anu dewek ulah pati di heureuyaan

# Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten…
Plos ka kolong bapaa satar buleneng


9. Lirik Lagu Daerah Tanah Sunda

> Tanah Sunda (wibawa) gemaah ripah (tur éndah)
nu ngumbara suka betah
Urang Sunda (Sawawa) sing Towéksaa (percéka)
nyagga darma anu nyata ..

> Seuweu Padjajaran
muga tong kas’maran
sing tulatén jeung rumaksaa
miara pakaya
mémang sawajibnaa
getén titén rumawat Tanah Pusaka
Titén kanaa (pakaya), harta banda (pusaka) ..

> mo’ kaduhung waktu jaga
Anu lian (mo’wasaa) moal bisa (rumaksa) ..

ngatur ngolah jeung ngariksa
Gembleng sauyunaan
singkil babarengan
ngangkat darajat Ki Sundaa
Sunda kukuh kuat
diraksaa dirumat
pasti jembar wibawa Indonésia ..


10. Lirik Lagu Daerah Sunda Es Lilin

* Es lilin mah didorong-dorong
dibantun mah dibantun kaa Sukajadi
abdi isin dunungan samar kaduga ~
sok inggis mah aduh henteu ngajadi

* Es lilin mah ceuceu buatan Bandung
dicandak mah geuning kaa Cipaganti
abdi isin jungjunan duh bararingung ~
sok inggis mah aduh henteu ngajadi

* Itu saha dunungan nu nungtun munding
digantelan geuning kuu saputangan
itu saha dunungan ku ginding teuing ~
sing horeng mah aduh geuning jungjunan

* Es lilin mah ceuceu dikalapaan
raosna mah geuningan kabina-binaa
abdi alim dunungan paduduaan ~
sok sieun mah dibantun kamana-mana

* Kamana mah geuningan ngaitkeun kincir
ka kaler mah kaa kaler katojo bulan
kamana mah dunungan ngaitkeun pikir ~
moal paler geuningan da ku sabulan


11. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Karatagan Pahlawan (Teu Honcewang)

|| Teu honcewang sumoreang
Tekadnaa pahlawan bangsa
Cadu mundur pantrang mulang
Mun maksud tacan laksana ||

|| Berjuang keur lemah cai
Lali rabi tur tegang patii
Taya basa menta pamulang tarima
Iklas rido keur korban merdeka Sinatria dana laga ||

|| Bela bangsa jeung nagara
Dibarengan tekad sucii
Berjuang keur lemah cai ||

|| Teu ngingetkeun ka dirina
Asal nagri bangsa waluyaa
Kadar jembar raharja mukti wibawa
Gembleng tujuan Pahlawan Bangsa ||


12. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Neng Geulis

~ Neng geulis pujaan eungkang
Neng geulis akang hoyong tepang
Upami teu ayaa pamengan
Langkung sae urang keunalan ..

~ Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuayaa pamengan
sasih paun yu urang tunangan ..

~ eta saha anu acuk bodas
eta saha snu acuk kayas
pipii koneng irung mancung
putri Bandung ..

~ Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuayaa pamengan
sasih paun yu urang tunangan ..


13. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Jasa Guru

` Abdi tiasa macaa
Jasana bapa ibu guru

` Abdi tiasa nulis
Jasana bapaa ibu guru

` Abdi tiasa ngetang
Jasana bapaa ibu guru

` Abdi tiasa nembang
Jasa … naa bapaa ibu guru

Reff :
` Ibu guru bu … Bapak guru pak …
Nu teu weleh ngaping ngajaring
` Ibu guru bu … Bapak guru pak …
Ageung jasaa pahlawan abdi sadaya


14. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Panon Hideung

* Panon hideung pipii koneng
Irung mancung Putri Bandung
Putri sahaa di mana bumina..

* Abbi reseup kaanjeunna
Siang wengi kaimpi-impi
Hate abdi saraa redih..

* Teuemut dahar
Teuemut nginuum
Emut kanu geulis
Panon Hideung..


15. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Cinta Nusa

~ Indonesia gemah ripah loh jinawi
Alam endaah hejo ngemblok sugih mukti
Subur tutuwuhan
Beunghar pepelakan..

~ Daun hejo ngemploh karaharjaan lemah cai
Kakayon tumuwuuh Subur pajangkung-jangkung..

~ Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung
Piraku rek relaa
Piraku rek tega..

~ Alam anu ngemploh hejo pinareng
Ngarangrangan teu kariksaa
Tutuwuhan nutup alas bandawasa..

~ Tatangkalan nutup gunung ngambah reuma
Peryoga dijaga
Diraksa diriksa..

~ Kakayon mangfaat sumber kahirupan bangsa
Mamala tangah ngeblak nuntun gimir ketir
Bahaya gunung urug padataran banjir
Rampah padaa dokoh
Samakta sosoroh..

~ Ngagarap tanah ngeblak dipelakan
Tatangkalan hejo ngemploh..


16. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Peuyeum Bandung

` Dimana-mana
Di kampung di kotaa
` Tos kakoncara
Ku nikmat rasanaa
` Sampeu asalna
Teu direka-rekaa
` Naon namina
Duh matak kabitaa
` Peuyeum Bandung kamashur
Pangaosnaa teu luhur
` Ku sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih
` Manggaa cobian
Bilih panasaraan
` Peuyeum ti Bandung
Henteu sambarangaan


17. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Euis

^ Euis, ke antosan heula
Aeh aeh saha eta ~
Abdi sobat nu baheulaa
Euleuh euleuh saur saur saha..

^ Euis teuing ku lucuna
Idih idih paribasa ~
Estuu ku matak kayungyun
Ah pameget eta mah biasa..

^ Ibu, bapa, dieu geura
Sok aya jajaka ~
Nu ngangkentresnaa
Ku ngararewaa
Estu ku seueur gogoda
Nu jangkung jalmina
Kandel kumisna ~
Sesah hilapna..

^ Euis, ke antosan heula
Aeh aeh saha eta ~
Abdi sobat nu baheulaa
Euleuh euleuh saur saur saha..

^ Euis teuing ku lucuna
Idih idih paribasa ~
Estu ku matak kayungyun
Ah pameget etaa mah biasa..

^ Ibu, bapa, dieu geura
Sok aya jajakaa ~
Nu ngangkentresnaa
Ku ngararewa ~
Estu ku seueur gogoda
Nu jangkung jalminaa
Kandel kumisna ~
Sesah hilapna..
Sesah hilapna..
Sesah hilapna..
Sesah hilapna..


18. Lirik Lagu Sunda Pileuleuyan

` Hayu batur hayu batur
Urang kumpul sarereaa
Hayu batur hayu batur ~
Urang sosonoan heula

` Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyeree pegat simpay
Pileuleuyan pileuleuyan ~
Paturay patepang deui

` Amit mundur amit mundur
Amit ka jalmaa nu rea
Amit mundur amit mundur ~
Da kuring arek ngumbara


19. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Badminton

Badminton dimana-mana
~ Di kampung jeung di kota
Badminton keur suka-suka
~ Ngalipur manah sungkawa
Dilob apung-apungaan
~ Dicok kana nét nyangsang
Dismesh ka beulah kéncaa
~ Backhand tisolédat
Kok-naa ku bulu éntog
~ Nét-na ku samping butut
Rékétnaa panggebug kasur
~ Tempatna di kebon awi
Urang nu backhand..
~ Abdi nu forehand
Abdi second hand..
~ Manéh second hand


20. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Warung Pojok

` Akeh wong padha kedanan masakan
akeh wong padhaa kelingan pelayan
Ora klalen kesopanan ning sekabeh lelangganan ~

` Yen balik tas jalan-jalan mingguan
mumpung bae tas gajian kaulaan
Warung Pojok go ampiran etung-etung ke kenalan ~

` Tobat dhendhenge emi rebuse
Sega gorengee dhaginge gedhe gedhe ~
Adhuh kopie, tobat bukete

` Adhuh manise persis kaya pelayane
Pura-pura mataa mlirik meng dhuwur
padhahal ati ketarik lan ngawur ~
Nginum kopi mencok nyembur kesebab
nyasar meng cungur

` Tobat dhendhenge emi rebuse
Sega gorengee dhaginge gedhe gedhe
Adhuh kopie tobat bukete ~
Adhuh manise persis kaya pelayane


21. Lirik Lagu Daerah Jawa Barat Sapu Nyere Pegat Simpay

– Ririungan urang karumpul
Meungpeung deukeut hayu urang sosonoan..
– Macangkramaa bari ngawadul
Urang silih tempas silih aledan..
– Moal lilaa jeung babaturan
Hiji wanci anu geus ditangtukeun..
– Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun katineung urang..
-Sapu nyere pegat simpai, bakaal kasorang
Takdir ti gusti hyang widi, pasti kalakon..
– Urang rek papisah, urang rek pajauh
Meungpeung deukut, hayuu urang sosonoan..

/* */